Vegan för hälsan

Vår hälsa är något av det viktigaste vi har och något som bör vårdas och skötas om. Det finns många sätt att sköta om sig, fysiskt och psykiskt, och alla är vi olika i vilken livsstil vi föredrar. Att äta en växtbaserad kost är ett fantastiskt sätt att ta hand om din kropp, både för att kunna leva ett långt och friskt liv, men även för att kunna prestera bra inom arbete och träning, samt ha tillräcklig med energi att spendera tid med dina barn eller utöva dina fritidsintressen.

Näringsämnen i vegetabiliska vs. animaliska livsmedel

Man kan fördela livsmedel mellan grupperna växtbaserade och animaliska livsmedel. Växtbaserade livsmedel innefattar tex. frukt, grönsaker, spannmål, baljväxter, nötter och frön. Animaliska livsmedel är allt som kommer från djur, så som kött, fisk, skaldjur, fågel, ägg, mjölkprodukter och honung. Jämför man en sammansättning mellan dessa livsmedel så ser man en markant skillnad på hur mycket näring dom olika livsmedlena innehåller.

Som exempel kan nämnas att per 500 kalorier energi mellan tidigare nämna livsmedel så innehåller växtbaserade;

0 mg kolesterol
4 gram fett
29 919 (mcg) betakaroten
293 mg c-vitamin
20 mg järn
545 mg kalcium

(Lika delar tomat, spenat, limabönor, ärtor och potatis)

animaliska innehåller;

137 mg kolesterol
36 gram fett
17 (mcg) betakaroten
4 mg c-vitamin
2 mg järn
252 mg kalcium

(Lika delar nötkött, griskött, kyckling och standardmjölk)

Exemplet ovan visar att det är stor skillnad på vad man får i sig genom växtbaserade eller animaliska livsmedel. Vegetabiliska livsmedel innehåller stora mängder fiber, vatten, vitaminer och mineraler, medan de animaliska innehåller innehåller höga halter av kolesterol och transfetter.

När man pratar om näringsämnen måste man nämna essentiella näringsämnen, dessa definieras som;

- ett ämne som behövs för att kroppen ska fungera normalt
- ett ämne som kroppen måste få tillhandahållet utifrån, då den inte kan tillverka det själv
Vill du veta mer om essentiella näringsämnen och i vilka växtbaserade livsmedel du hittar dem, klicka här.

Fortsätt läsa  

Kolesterol är ett exempel på ett ämne som inte är essentiellt, utan kan i för stora intag vara skadligt. Kolesterol förekommer inte i växtbaserad mat, den finns däremot i animalisk mat. Kolesterol är nödvändigt för hälsan, men vi behöver inte intaga det genom föda, kroppen producerad själv den mängd den behöver.

Andra exempel på viktiga näringsämnen att ta i beaktning är vitamin D- och B12-vitamin. D-vitamin produceras i kroppen när huden utsätts för solljus. Här i norr får vi inte tillräckligt med solljusexponering för att täcka behov av vitamin D, därför bör alla nordbor ta ett vitamin D-tillskott under vinterhalvåret, beroende av kosthållning.

Vitamin B12 tillverkas av mikroorganismer, som finns i näringsrik jord och i tarmen på människor och djur. Den mängd som vi själva produceras i tarmarna räcker inte för att tillgodogöra behovet av B12. Många har missuppfattningen om att B12-brist är något som enbart drabbar de som äter vegetariskt, vilket inte stämmer. Eftersom våra jordar är så utmärglade efter all odling och vi inte längre dricker orenat vatten från bäckar och källor får vi idag inte i oss B12 naturligt som vi fick under maniskas tidiga evolution. Djur som föds upp till slakt får inte heller i sig tillräckligt med B12 från sitt foder, utan ges tillskott. Om du äter en växtbaserad kost räcker det att ta en B12-tablett i veckan för att täcka ditt behov, istället för att få i dig samma vitamin genom äta ett djur som i sin tur ätit B12-tillskott.

"Let food be thy medicine and medicine be thy food.”

- Hippocrates

Varje år dör runt 90 000 människor i Sverige. Enligt Socialstyrelsen är hjärt- och kärlsjukdomar och cancertumörer de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, de står för hela 35% respektive 24% av alla dödsfall.

År 2015 dog 31 999 människor av sjukdomar i cirkulationsorganen (hjärt- och kärlsjukdomar), varav 15 583 män och 16 416 kvinnor. Samma år dog 23 445 människor av cancertumörer, varav 12 232 män och 11 223 kvinnor. Statistik för 2016 har inte redovisats än (2017-01-28)

En växtbaserad kost hjälper dig att skydda dig mot dessa sjukdomar, tillsammans med en rad andra.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är den största dödsorsaken i många i-länder, däribland Sverige. Dessa sjukdomar uppkommer då plack byggs upp i våra blodkärl som täpper till blodflödet. Placket bildar blockage som gör att blodet inte tar sig fram som det ska.

Den största anledningen till att detta plack byggs upp är på grund av konsumtion av kolesterol. Kolesterol är ett ämne som tillverkas naturligt i människokroppen och är en väsentlig byggsten i våra cellers membran. Det är alltså inte ett ämne som vi behöver få i oss genom maten, utan kroppen hanterar själv den nödvändiga produktionen. Animaliska livsmedel (kött, fisk, kyckling, ägg och mjölkprodukter) innehåller stora mängder kolesterol, medan vegetabiliska livsmedel (så som frukt, grönsaker, spannmål, baljväxter, nötter och frön) inte innehåller något kolesterol alls. Kolesterolet vi får i oss genom maten leder till ett ökat värde i blodkolesterol.

Den typiska västerländska kosten innehåller mycket animaliska produkter tillsammans med en stor mängd processad mat, som förutom kolesterol innehåller höga halter av protein, transfetter och en väldigt låg mängd fibrer, vilket med tiden skadar och bryter ner de edotelceller som finns på insidan av våra blodkärl. Dessa endotelceller tillverkar kväveoxid som gör att blodet kan rinna som det ska genom våra vener och artärer, hindrar plack från att bildas på iväggarna av våra blodkärl samt skyddar mot inflammation som en koeterolhög kost bildar. Endotelcellerna hjälper även till att utvidga trånga blodkärl vid fysisk aktivitet, så blodet kan strömma bättre genom kroppen.

När dessa celler skadas börjar plack stadigt bildas i blodkärlen och vårt blod blir mer trögflytande och kladdigt. En fullt frisk ung människa har tillräckligt med endotelceller att täcka 6-8 tennisplaner, men efter 40-50 år med den västerländska standardkosten kan man ha så få celler kvar att det enbart räcker till 1,5-2 tennisbanor. Inflammationen i blodkärlen ökar och skapar ostabilare plack som har större tendens att brytas loss, vilket kraftigt ökar risken för tex hjärtattack.

Fortsätt läsa  

Med en växtbaserad kost kan man motverka och omvända förstörelsen av dessa endotelceller. Blodkolesterolet går ner, inflammationen minskar, cellerna återhämtar sig och blodet kan återigen flöda fritt fram genom blodkärlen.

Trots att en växtbaserad kost kan hjälpa till att omvända hjärt- och kärlsjukdomar är det alltid bättra att använda sig av det för att förebygga sjukdomen, snarare än förlita sig på det som ett botemedel. I 25% av fallen är plötslig död det första och enda tecknet att du lider av en hjärt- och kärlsjukdom. Du kanske inte får en andra chans.

Impotens - en varningsklocka

Kroppen är ett holistiskt system, en helhet där allt hänger ihop. Har du därför kärlsjukdom i någon del av kroppen, har du det överallt. Impotens kan orsakas av att blodet inte tar sig fram ordentligt, och är därför en första varningsklocka för att du är i riskzonen för allvarligare hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Cancer

Forskningsstudier visar att de länder i världen som äter mest animaliska produkter (kött, fisk, kyckling, ägg och mjölkprodukter) även är de länder där absolut flest människor drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, tillsammans med flera andra allvarliga och dödsorsakande sjukdomar som diabetes typ 2, MS och fetma.

Forskningen visar att tillväxten av cancer börjar i våra gener. Det kan antingen vara gener vi ärvt, eller gener som förändrats i kroppen på grund av kemikalier. Om dessa celler sedan utvecklar cancer beror på olika faktorer, där livsstil och framförallt kost spelar en stor roll. Forskning visar att enbart 1-2% beror på gener, vilket innebär att vi själva har stora möjligheter att påverka vår egen hälsosituation.

Under 2015 erkände WHO (the World Health Organization) att processat kött (så som bacon, korv, salami och andra charkuterier) och att rött kött (nöt, fläsk och lamm) med stor sannolikhet är cancerframkallande. Detta är inget nytt inom forskningsvärden, läkare och forskare har visat allt tydligare samband mellan animaliskt protein och cancer sedan 1960-talet.

Fortsätt läsa  

En studie gjord av Dr. T Collin Campbell (PhD) visar att tumörtillväxten i cancerceller ökade dramatiskt vid höga intag av animaliskt protein, medan samma mängder av växtbaserat protein (från tex baljväxter) inte gav någon ökning i tumörtillväxt. Dr. Campbell utförde därefter en av världens mest ingående studier av sambandet mellan kost och kroniska sjukdomar (däribland cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes) och fann även där att en kost fylld av animaliska produkter gav höga tal inom dessa sjukdomar, medan det inom den växtbaserade kosten visade raka motsatsen.

Animaliska livsmedel är syrabildande och försurar PH-värdet i blodet, vilket är länkat till en rad allvarliga sjukdomar, däribland cancer. Vegetabiliska livsmedel, framförallt frukt och grönt, är istället till större delen basiska, vilket hjälper kroppen hålla rätt PH-balans och att håll vitala funktioner igång på bästa sätt. De flesta livsmedel blir mer syrabildande när de tillagas, därför är råa grönsaker och frukter de mest optimala livsmedlen att äta för att förhindra en sjuk kropp.

 

Fetma

Den västerländska kosten har under de senaste årtiondena orsakad en explosionsartad ökning i människors midjemått, där grav övervikt och fetma blir allt vanligare och sjunker i åldrarna. Fetma är ytterligare en sjukdom som kan undvikas med en växtbaserad kost.

I vår magsäck finns receptorer som mäter densiteten (energitätheten) och volymen av den mat vi äter. När vi ätit tillräckligt utvidgas magsäcken och receptorerna skickar ut signaler till hjärnan att vi fått den mängd mat vi behöver, och hjärnan i sin tur signalerar att vi är mätta. Men de produkter och matvaror som är del av den västerländska kosten och som utgör vårt dagliga matintag stämmer inte överens med den kost vår kropp är fysiologiskt skapad att äta, vilket orsakar oss att äta för mycket.

500 kalorier av växter (så som frukt, grönsaker, spannmål och baljväxter), fyller vår magsäck helt. Detta gör att receptorerna känner av att både densiteten och volymen av mat är tillräcklig, och skickar då ut signaler till hjärnan om att vi inte behöver äta mer. Vi känner oss nöjda helt enkelt.

Grönsaker är bra för hälsan

500 kalorier av animaliska produkter (så som kött, fisk, kyckling, ägg och mjölkprodukter) samt processad mat (skräpmat, så som snabbmat, bakverk, godis osv) fyller magsäcken till en lägre nivå eftersom den är mycket mer energität, vilket gör att receptorerna som mäter volymen av maten i magen inte ger utslag. Så trots att vi ätit samma mängd kalorier som av den växtbaserade maten, skickar inte receptorerna stoppsignaler till hjärnan, som därför inte signalerar att vi är mätta. På detta vis måste vi äta större mängd kalorier för att uppleva samma mättnadskänsla, vilket leder till att vi får ett energiöverskott som lagras i våra fettceller.

Fortsätt läsa  

500 kalorier av olja, vilket motsvarar ca 4 matskedar, fyller knappt upp magsäcken överhuvudtaget och är den värsta sorten av ”tomma kalorier”. Olja finns i nästan all den processade maten som finns att köpa i matbutiker och på restauranger och är en riktig hälsobov.

The Pleasure Trap

Som art är vi programmerade att leta efter den mest energitäta maten vi kan få tag på, vilket var ett sätt att säkerställa överlevnad och fortsatt fortplantning hos människosläktet under vår historiska utveckling, likt alla andra arter på planeten. Den energitäta maten triggar därför signaler av njutning i hjärnan, för att säkerställa att vi får i oss tillräckligt med näring för att kunna fortsätta föra släktet framåt. Men i vårt moderna samhälle behöver vi inte längre kämpa för att få i oss tillräckligt med kalorier då allt redan är tillgänglig för oss, men dessa njutningssignaler är ett säkert sätt för matproducenter att få oss att känna en stark dragning till deras produkter.Artificiella smakförstärkare, vanligast socker, salt och olja i hyperkoncentrerade former, tillsätts i livsmedel för att göra dem mer njutningsfulla, vilket i sin tur gör att vi binder starka band till de produkter som ger oss denna njutning. Det blir ett beroende och vi fastnar i den s.k ”pleasure trap”.

Dessa produkter blir mycket mer energitäta än något vi skulle funnit i sin hela form i naturen, och dessa ”tomma kalorier” bidrar till att vi äter mer än vi borde. Om du istället följer en växtbaserad kost som är centrerad kring hela, rena råvaror, kommer dina densitet- och volymreceptorer fungera normal och du kommer kunna känna dig mätt och belåten utan att överäta.

 


Källor:
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/dodsorsaker 2017-01-28
Dokumentären Forks over knives
Boken "The China Study" av Dr. T. Collin Campbell

Dokumentärer

Om du vill ha mer information om hur en vegansk kost kan vara positivt för din hälsa kan du kolla upp dessa dokumentärer:

Forks over knives

Forks over knives

What the Health

What the health

Eating you alive

Eating you alive

Green Warrior Startguide

Redo att ta steget?

Att bli vegan kan verka stort och svårt, men vi på Green Warrior vill hjälpa dig. Därför har vi gjort en Startguide med allt du behöver för att komma igång! Du kan ladda ner den, helt gratis!

I denna startguide hittar du information och tips som hjälper dig lyckas med din nya livsstil i det långa loppet.

Vi har också samlat 15 enkla recept så att du lätt kan komma igång och upptäcka hur gott och varierat vegansk matlagning kan vara. I startguiden finns även en Ersättningsguide med massa spännande vegoprodukter du kan byta ut animaliska mot. Bättre för djuren, bättre för miljön och bättre för dig.